ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគេហទំព័រW88

សម្រាប់ដំណើរការនៃការដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុង W88 អ្នកប្រើប្រាស់ អាចធ្វើដូចខាងក្រោមៈ

សម្គាល់ៈការដាក់ប្រាក់លេងអប្បបរមាចំនួន 10US ឬច្រើនជាងនេះហើយឈ្មោះគណនីធនាគារនិងឈ្មោះអ្នកប្រើត្រូវតែមានឈ្មោះដូចគ្នា។

  1. ទាក់ទងសមាជិកបុគ្គលិកតាមរយៈបន្ទប់ជជែកផ្ទាល់ឬតាមរយៈ Line ដើម្បីទទួលបានលេខគណនី។
  • ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ LINE @w88livecambodia ** W88 មានលេខសម្គាល់តែម្នាក់គត់ **

2. បន្ទាប់ពីផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី W88 ដែលបានទទួលលេខគណនីពីបុគ្គលិករបស់យើង។ នាំមកនូវភស្តុតាងនៃការផ្ទេរប្រាក់ (ប័ណ្ណផ្ទេរប្រាក់ការផ្ទេរប្រាក់) ដើម្បីសម្រួលតុល្យភាពនៅលើទំព័រគេហទំព័រ។

3. ចូលប្រព័ន្ធ ជាមួយឈ្មោះអ្នកប្រើនិងលេខកូដរបស់អ្នក បន្ទាប់មកបំពេញព័ត៌មានលំអិតនៃការដាក់ប្រាក់ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

1 ចូលទៅគេហទំព័រ https://m.w88live.com​ បន្ទាប់មក Click ចូល

2 បំពេញឈ្មោះ លេខសំងាត់ នឹង កូដ បន្ទាប់មក Click​ ចូល

3 Click​​ យកពាក្យថា ដាក់ប្រាក់

4 Click យកជម្រើសណាមួយដែលលោកអ្នកបានបំពេញគណនីធនាគារជាមួយនឹង វេបសាយ​ w88

បើភ្ជាប់គណនីធនាគារ Acleda Bank រឺក៏ ABA Bank សូម Click យកផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

បើភ្ជាប់គណនី Wingmoney សូម​ Click យក Wing Money

បើភ្ជាប់គណនី True Money សូម​ Click យក True Money

ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ក្នុង W88 ព្រមទាំងបំពេញលេខយោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (មើលរូប)។

5 Click​ ស្នើរសុំ

6 សំណើរលោកអ្នកទទួលបានជោគជ័យ

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈPC

1 ចូលទៅគេហទំព័រ https://www.w88live.com​ បន្ទាប់មក Click ចូល

2 បំពេញឈ្មោះ លេខសំងាត់ នឹង កូដ បន្ទាប់មក Click​ ចូល

3 Click​​ យកពាក្យថា ដាក់ប្រាក់

4 Click យកជម្រើសណាមួយដែលលោកអ្នកបានបំពេញគណនីធនាគារជាមួយនឹង វេបសាយ​ w88

បើភ្ជាប់គណនីធនាគារ Acleda Bank រឺក៏ ABA Bank សូម Click យកផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ

បើភ្ជាប់គណនី Wingmoney សូម​ Click យក Wing Money

បើភ្ជាប់គណនី True Money សូម​ Click យក True Money

ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ក្នុង W88 ព្រមទាំងបំពេញលេខយោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ (មើលរូប)។

5 Click​ Deposite ជាការស្រេច រង់ចាំ១នាទី លោកអ្នកនិងឃើញទឹកប្រាក់ក្នុងអាខោន W88 របស់លោកអ្នក។

បើលោកអ្នកមានចំងល់សូមទំនាក់ទំនង់តាមខាងក្រោម!

Leave a Reply